ANTD.VN -Thủ tướng Chính phủ đồng ý với Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc, chưa điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ GTVT.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc đồng ý với Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chưa điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về lại Bộ GTVT quản lý.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc trong hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

ảnh 1

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục ở lại Siêu Ủy ban quản lý vốn

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương trình đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổng hợp đầy đủ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian tới của doanh nghiệp này và đề xuất giải pháp phù hợp.

Từ năm 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, doanh nghiệp này đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do những vướng mắc về quy định pháp luật liên quan đến giao vốn đầu tư hạ tầng đường sắt, vốn sự nghiệp kinh tế cho bảo trì đường sắt…

Vì vậy, có nhiều ý kiến đề xuất chuyển doanh nghiệp này về lại Bộ GTVT quản lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bản thân, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng kiến nghị được về lại Bộ GTVT để thuận tiện trong điều hành và phù hợp với những quy định của luật pháp hiện hành.

Tuy nhiên, tháng 3/2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sau đó tháng 4/2020 Bộ GTVT đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chưa điều chuyển Tổng công ty Đường sắt VN về lại Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT cho biết là việc chuyển giao VNR về lại Bộ GTVT tại thời điểm này có ưu điểm là cơ bản không phải điều chỉnh hệ thống hoạt động đường sắt, tận dụng hệ thống cơ cấu bộ máy hiện hữu quản lý, điều hành của VNR đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Đồng thời, với việc VNR là đơn vị trực thuộc sẽ đem lại sự thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, đầu tư và hoạt động đường sắt, vì Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Trên thực tế, VNR hiện không đơn thuần chỉ kinh doanh thuần túy mà còn tham gia hoạt động quản lý tài sản nhà nước (tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư).

Bộ GTVT đánh giá việc VNR về lại Bộ này sẽ đồng nghĩa với việc không phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời cũng phải thực hiện rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành để triển khai thục hiện giao vốn nhà nước trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp cho doanh nghiệp thực hiện.